разни

Ако си отида

Ако си отида. Ако ме няма. Ако се отвори яма и пропадна. Ако се издигне мост и скоча. Без въже и презглава. Ако се изгубя в мъгла от опиати. Сам-самичка. Ако от вените ми бавно изтече и последната ми капка кръв. Ако ме сподави дълго стаявания плач и в миг заглъхна. Ако последната искра надежда… Продължете да четете Ако си отида