разни

А ти някога бил ли си някой за някого?

Видях го някъде, на снимка. В чужд албум. В чуждо време. Откраднах си частичка писана поезия. Бродерия върху фасадата на някаква порутена колиба. Нечий дом. Крепост, днес – на пепел. Не знам къде. Без следи от метастази. Диагнозата, привидно, е надежда. Изгубени следи. Някъде там, в нечий дом, нечий въздух бива вдишван. Пресекулки. Монетарната му… Продължете да четете А ти някога бил ли си някой за някого?